Binair algoritme

Binair algoritme

Binair - Wikipedia

START VERDIEN OPNIEUW
Getallen en getalverzamelingen - Wikipedia

Een binaire variabele is een variabele die twee elkaar uitsluitende waarden kan aannemen, zoals 1 of 0, + of -, Ja of Nee, Waar of Onwaar, Aan of Uit.

Natuurlijke getallen
Gehele getallen
Rationale getallen
Reële getallen
Complexe getallen
Quaternionen
p -adische getallen
Surreële getallen
Transfiniete getallen

Omdat ik vaak vragen zoals "Wat is een ..." of "Wat zijn ..." kreeg, heb ik een woordenboek met computertaal gemaakt. De onderstaande lijst bevat al meer dan 4800 termen, afkortingen, acroniemen, synoniemen en jargon uit de computerwereld met daarbij een korte beschrijving en/of vertaling. Als je er eentje niet kunt vinden, of als je meer uitleg wilt kun je dat op het forum aanvragen. De volledige lijst met termen kun je hier vinden.

verantwoording. gebruikt exemplaar. exemplaar universiteitsbibliotheek Nijmegen, signatuur: CB1 C 16266 . algemene opmerkingen. Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de tweede druk van Chronologisch woordenboek.

HANDEL MET BINAIRE OPTIES
wiskunde: programma s, leerstof, forums, oefeningen.
LAAT EEN ANTWOORD ACHTER